Študentski servis Murska Sobota je posrednik med dijakom ali študentom in delodajalcem. 

Mlado in dinamično podjetje Mjob na svoji spletni strani skozi celo leto objavlja tudi prosta študentska dela v kraju Murska Sobota. Tovrstna dela lahko opravlja vsak državljan Republike Slovenije, ki je že dopolnil 15 let in ima v Sloveniji aktiven status dijaka ali študenta oz. je vpisan na šolanje v tujini. Prav tako lahko študentsko delo preko študentskega servisa Murska Sobota opravljajo tudi tuji državljani, ki so starejši od 15 let in se šolajo v Sloveniji.

Kaj ponuja Murska Sobota?

Murska Sobota je mlado mesto, polno energije in doživetij, z bogato zgodovinsko vrednostjo. Ponujajo številne turistične atrakcije, ki privabljajo različne goste (slovenske in tuje). Prav tako skozi celo leto prirejajo prireditve, kjer pa kot asistente, pomočnike idr. vključujejo v delo tudi dijake in študente. Prepričani smo, da bo to energično in mlado mesto prav gotovo našlo pravo študentsko delo tudi zate! Če si torej iz Murske Sobote in bi želel opravljati študentsko delo, ti svetujemo, da pogledaš na spletno stran Mjob in poiščeš primerno prosto delo. Če se ti bodo pri iskanju dela porajala morebitna vprašanja, ti svetujemo, da se obrneš na zaposlene iz podjetja Mjob. Slednji ti bodo z veseljem odgovorili in pomagali pri iskanju prostega študentskega delovnega mesta. 

O študentskem servisu Murska Sobota

Študentski servis Murska Sobota ponuja začasna in občasna dela dijakov in študentov. Namen tovrstnih del je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb. Ob navedenem se poudarja začasna in občasna narava dela dijakov in študentov, torej gre za dela, ki se opravljajo le nek določen, krajši čas ali od časa do časa. Naj poudarimo, da se lahko začasno in občasno delo dijakov in študentov pri delodajalcu opravlja samo na podlagi veljavne  napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Vedi, da se napotnica izda v štirih izvodih. Ob pričetku dela morajo biti vsaj trije izvodi napotnice potrjeni s podpisom in žigom posrednika in delodajalca, v nasprotnem primeru namreč napotnica ni veljavna. Dijak ali študent ob pričetku dela prejme en izvod potrjene napotnice. Najverjetneje veš, da se lahko napotnica izda tudi v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronsko napotnico morata pred pričetkom opravljanja dela z elektronskim podpisom potrditi tako posrednik kot tudi delodajalec. Vsekakor pa se dijaku ali študentu na njegovo zahtevo izda tudi napotnica v pisni obliki. 

Si vedel, da je začasno in občasno delo dijakov in študentov preko Študentski servis Murska Sobota vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Prav tako pa tudi v zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Od te vrste dela pa se prav tako plačujeta koncesijska in dodatna koncesijska dajatev. Prispevke in dajatve od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov obračuna in poravna posrednik ob izvedbi plačila dijaku in študentu. Od zneska na napotnici se plačajo prispevki dijaka oziroma študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %. Na znesek na napotnici pa delodajalci plačajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %, koncesijsko dajatev v višini 16,00 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %. Dajatve in tudi prispevke obračuna odvede posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Za še več informacij pa se obrni na Študentski servis Murska Sobota. Z veseljem bodo odgovorili na preostala vprašanja.

Preberite tudi:
študentski servis Velenje,
študentski servis Slovenska Bistrica,
študentski servis Škofja Loka,
študentski servis Nova Gorica.